National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27248/39091
造访人次 : 2417622      在线人数 : 74
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6951-6975 / 45073. (共1803页)
<< < 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Diego Maruzzo [1/1]
Dien-Huang Chen [1/1]
Dimitre Z. Dimitrov [1/1]
Din-Chuanh Chen [1/1]
Din Ping Tsai [16/16]
Dinesh D [1/1]
Ding-An Lee [2/2]
Ding-Bing Lin [7/7]
Ding, Chan-Wei [1/1]
Ding-Chang Xian [1/1]
Ding-Chung Wang [1/1]
Ding-Dar Lee [1/1]
Ding-Hsuan Chen [1/1]
Ding-Hsun Hsiao [4/4]
Ding-Hung Chen [1/2]
Ding-Jiun Wang [1/1]
Ding-jyi Huang [2/2]
Ding-Kai Chen [1/1]
Ding Ping Tsai [1/2]
Ding- Syuan Yu [3/3]
Ding-Tsair Su [0/1]
Ding W.-H. [0/1]
Ding, Wan-Yu [1/1]
Ding-Wei Huang [12/12]
Ding-Wei Hung [1/1]
显示项目6951-6975 / 45073. (共1803页)
<< < 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈