National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2442742      在线人数 : 39
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6626-6650 / 45095. (共1804页)
<< < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
D. J. Power [0/1]
D. K. Aspinwall [2/2]
D.K. Lambert [1/1]
D.K. Pradhan [1/1]
D.L. Chiang [2/2]
D.L. Felder. [0/1]
D.L. Rahayu [0/1]
D. L. Tang [3/3]
D.L.Young
S.J.Jane
C.M.Fan
K.Murugesan
C.C.Tsai
[1/1]
D. L. Young [18/18]
D.L. Younga [1/1]
D.L. Younga, , , C.M. Fana, S.P. Hua, S.N. Atluri [1/1]
D. Legnini [2/2]
D. Li [1/1]
D.-M. Yang [1/1]
D Malay [1/1]
D. Mourich [1/1]
D.N. Yaung [1/1]
D. O. Dumcenco [15/15]
D. O. Dumcenco1 [1/1]
D. P. Chiang [1/1]
D. P. Tsai [2/5]
D. P. Tsai (蔡定平) [1/1]
D. P. Tung [1/1]
D. P. Wong [1/1]
显示项目6626-6650 / 45095. (共1804页)
<< < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈