English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 27308/39152
Visitors : 2453989      Online Users : 277
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 26751-26775 of 45101. (1805 Page(s) Totally)
<< < 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Ya-Ni Huang [1/1]
Ya-Pin Liu [1/1]
Ya-Ping Hsieh [5/5]
Ya-Ping Hsu [1/1]
Ya-Ping Huang [1/1]
Ya-Qian Lan [1/1]
Ya-qing Chang [1/1]
Ya-Ru Cai [1/1]
Ya-Ru Shen [1/1]
Ya-Rung, Hsu [1/1]
Ya-Shen Lin [4/4]
Ya-Shen Wang [1/1]
Ya-Si Jheng [1/1]
Ya-Ting Chan [1/1]
Ya-Ting Chang [4/4]
Ya-Ting Chen [2/2]
Ya-Ting Hsu [3/3]
Ya-Ting Hu [0/1]
Ya-Ting Lai [1/1]
Ya Ting Lee [8/10]
Ya-Ting LeeYen-Hung Yeh [0/1]
Ya-Ting Li [1/1]
Ya-Ting Lin [1/1]
Ya-Ting Nien [1/1]
Ya-Ting Tang [1/1]
Showing items 26751-26775 of 45101. (1805 Page(s) Totally)
<< < 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback