National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2536738      在线人数 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目26351-26375 / 45222. (共1809页)
<< < 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
XiaoyanLi [0/2]
Xiaoyu Shi [1/1]
Xiaoyuan Zhou [1/1]
Xiaoyun Lu [1/1]
Xie-Hong Tsai [1/1]
Xin,Bao-Ping [1/1]
Xin-Gang Zhou [1/1]
Xin-Hong Chen [1/1]
Xin-Hong Dong [1/1]
Xin-Hong Lin [1/1]
Xin-Hua Lin [1/1]
Xin-Hui Wu [1/3]
Xin-Ju Su [1/1]
Xin Shen [4/4]
Xin Wang [3/3]
Xin-Wei Chen [1/1]
Xin Zheng Li [3/3]
Xin-Zhu Lin [1/1]
Xinan Liu [0/1]
Xing-Guang Huang [1/1]
Xing-Guang Hung [4/4]
Xing-Gung Hung [0/1]
Xing-Hong Wu [1/1]
Xing-Quan Chen [1/2]
Xing-Wei Wang [1/1]
显示项目26351-26375 / 45222. (共1809页)
<< < 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈